Aprender con las series

A l’univers audiovisual, les formes d’influència, els mecanismes que s’utilitzen per crear implicacions emocionals que deriven en identificacions són a més de poderosos i eficaços, desconeguts per al gran públic. Como si fossin una espècie de secrets molt ben guardats que només coneixen una minoria dominant.

La ingent quantitat de formació i informació que els relats audiovisuals, pel·lícules i sèries, transmeten són part d’un currículum ocult que construeix una visió del món plena de prioritats i de jerarquies implícites. Els mecanismes d’identificació i implicació emocionals de la narració audiovisual interactuen o s’imposen a d’altres patrons d’altres escenaris com l’entorn social, la família o l’escola.

Per poder dotar d’eines operatives i eficaces als joves en les seves relacions amb aquesta realitat mediàtica, cal explicar i desxifrar com són i com funcionen els mecanismes de construcció de les narracions. És a dir, descobrir les estratègies que intervenen en la construcció d’una narració audiovisual, tot acostumant-se a reflexionar i a comprendre en profunditat aquest tipus de relats que teixeixen xarxes d’identificació, que construeixen visions del món.

Aquest treball té com a un dels seus objectius principals, contribuir a elaborar noves propostes en l’àmbit de les noves narratives educatives sobre alfabetització mediàtica. Es tracta d’estudiar un dels fenomens mediàtics de més audiència i seguiment entre adults i joves d’avui com són les sèries, les dramatitzacions seriades, i que al mateix temps ha tingut molt poca atenció des de l’educació audiovisual. Oferim un modelo, susceptible de ser ampliat i millorat, per apropar-se des de l’educació no només a les sèries que suggerim sinó a d’altres que s’emeten en el present o que poden emetre’s en el futur.

ÍNDICE

Prólogo … 4

  1. Los mecanismos de la ficción … 6
  2. Síntesis histórica de las series televisivas … 9
  3. Aspectos metodológicos … 32
  4. Propuestas formativas para el visionado de series… 35

Heartstopper … 38

The Baby-Sitters Club (El Club de las Canguro) … 58

Never have I ever (Yo nunca) …. 81

Ms Marvel … 102

Home Ground … 118

Quiz … 142

Bibliografía 159

Més informació