Caja de herramientas contra el bullying

 

Aconseguir un ambient de pau y seguretat als centres escolars i al seu entorn, on els menors es formen i es socialitzen adequadament, ha de constituir una meta irrenunciable. És inacceptable refugiar-se en la resignació en què, a vegades, es conviu amb l’existència de pràctiques d’assetjament i matonisme entre els menors, considerant-les normals i inherents al món educatiu. Impulsar programes permanents de convivència i de no violència afavoreix actituds prosocials de resolució de conflictes beneficioses durant la vida adulta, mentre que la conducta agressiva durant la infantesa prediu una probabilitat alta de fracàs escolar i de psicopatologies en l’edat adulta. Propostes como les xarxes de cooperació, tutoria entre companys o la feina amb els relats audiovisuals que presentem, constitueixen un conjunt de recursos que poden ser aprofitats didàcticament per reflexionar sobre l’assetjament escolar, per conèixer-lo millor i emprendre les accions necessàries per a la seva eradicació. En definitiva, perquè a la vida escolar res pugui ser un obstacle per a la consecució d’una ciutadania més humana, més lliure i compromesa amb la transformació social. A més d’apropar-nos a la manera com la cultura audiovisual reflecteix el bullying, pretenem iniciar processos individuals de reflexió en cada alumne sobre un dels problemes pendents del nostre model escolar. I, especialment, plantejar-nos com avancem cap a la desaparició del dolor de l’alumnat infringit pel mateix alumnat.

 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

  1. Aspectos normativos y marco legal del acoso en la escuela
  2. Características y efectos generales del bullying
  3. Ciberbullying
  4. Proyecto de prevención del acoso escolar: Redes de cooperación
  5. El audiovisual como herramienta contra el bullying
  6. Propuestas didácticas

– En un mundo mejor

– Cobardes

– Después de Lucía

– Cadena de favores

– Ben X 89

-Wonder

– Escuela de Señoritas de Al Rawabi

BIBLIOGRAFÍA

Més informació