La educación Disney. Manual critico para enseñantes.

La educación Disney. Manual crítico para enseñantes és una reflexió sobre el contingut ideològic i l’entorn (des)educatiu de l’esfera Disney, des dels films clàssics a les sèries actuals de Disney Channel, passant pels parcs temàtics. Però aquest manual vol ser sobretot una eina útil, amb propostes concretes, perquè els nostres escolars aprenguin a analitzar de forma crítica i rigorosa els missatges mediàtics, i avancin en la seva alfabetització en comunicació audiovisual.

Entenem que el contingut i l’entorn educatiu de la dimensió Disney han de ser analitzats críticament, igual que molts altres missatges i pràctiques mediàtiques que diàriament ens envolten. El llibre, que pot ser abordat també pel públic en general i no necessàriament docent, desgrana de manera clara i concisa les bases ideològiques, la dimensió i els negocis de l’Imperi Disney, així com les claus de la seva maquinària educativa i els mecanismes que sedueixen als nostres infants, preadolescents i adolescents.

Ver más información