Desconstruint els mèdia a l’aula

Aquest és un  llibre que vol contribuir a l’educació mediàtica, un vell somni que hem d’aconseguir que sigui impossible algun dia. L’entramat mediàtic i les xarxes socials sovint construeixen narratives de vida i visions del món poc rigoroses, superficials, falses, que transmeten a la ciutadania contravalors i comportaments que no s’adiuen amb els valors educatius i de la vida cívica.

L’educació mediàtica el que planteja és formar els nens i nenes, els nois i noies perquè facin un ús crític dels mitjans de comunicació, amb criteris propis i des de valors democràtics, com  la tolerància, la convivència i el respecte per  la diferència; oferir un model d’anàlisi crítica i reflexiva de l’entorn mediàtic i, especialment, promoure el gust per la pregunta i per la crítica, per descobrir i per reinterpretar, que és l’essència, allò fonamental de l’educació.

Amb Desconstruint els mèdia a l’aula el que hem fet, a més, és recollir aquest instrument extraordinari i poderosament atractiu que és el cinema i les seves derivacions, per situar-lo al servei de la reflexió sobre els mitjans de comunicació, per proposar situacions educatives que girin al voltant de l’anàlisi dels mèdia i d’internet. Les setze pel·lícules que presentem amb les seves activitats, juntament amb altres propostes d’alfabetització múltiple que van des de la publicitat a la fotografia passant pel mòbil o la imatge artística, com si fossin maons per anar construint una consciència crítica en els mitjans, ens faran vibrar, emocionar-nos, indignar-nos i fins i tot aixecar-nos de la cadira.

Aquest és un llibre multicompetencial i versàtil, que té la voluntat de vincular les seves propostes de treball  als àmbits lingüístic, social, artístic, de cultura i valors i de comunicació audiovisual; des dels darrers cursos de primària al grau universitari de formació del professorat, passant per l’ESO, el Batxillerat, la Formació Professional o l’Educació d’Adults. I posseeix a més una virtut afegida, les seves activitats d’aprenentatge han estat prèviament dutes a la pràctica de les aules i, després, convenientment esmenades, abans de ser presentades en aquest llibre.

 Més informació