L’escola es fa una selfie

Les pàgines d’aquest llibre, Premi Baldiri Reixac de la Fundació Carulla en la modalitat “Premi UOC innovació”, s’apropen a la manera com el món audiovisual ha reflectit l’escola a les pantalles, però no des d’un punt de vista merament descriptiu o enciclopèdic, sinó que ho fa amb una vocació activa, amb la intenció que siguin els estudiants els qui coneguin i debatin els principals reptes de l’educació.

Aquest és un llibre polièdric, multicompetencial i versàtil, que té la voluntat de vincular les seves vint-i-una propostes des dels darrers cursos de primària al grau universitari de formació del professorat, passant per l’ESO, el Batxillerat, la Formació Professional o l’Educació d’Adults.

Diu Edgar Morin que el cinema és un mitjà per convocar i generar diàlegs reflexius. Una de les grandeses del cinema és que nosaltres el mirem, però ell ens torna la mirada. Ens mira a nosaltres. I també mira l’educació, segurament no amb la intensitat i importància que caldria, a causa de la transcendència que la dimensió educativa té per al nostre món. Però aquest llibre aprofita aquesta circumstància per conèixer, debatre i reflexionar amb l’alumnat sobre el present i el futur educatiu, al voltant d’un artefacte nascut al segle XIX però que es projecta poderosament sobre bona part dels mitjans de comunicació i les formes comunicatives del segle XXI.

 

 

Més informació: