Mountains of the moon

Descarregar PDF

A la dècada dels cinquanta del segle XIX, l’antropòleg i geògraf irlandès sir Richard Burton emprèn la difícil tasca d’endinsar-se a l’Àfrica a buscar les fonts del riu Nil. A partir d’aquí assistirem a intenses aventures i descobriments recollits en els diaris del personatges protagonistes. La fórmula emprada pel director, Bob Rafelson, és molt propera a la utilitzada pels clàssics del gènere i molt allunyada de l’estil que la fàbrica Spielberg i la seva saga Indiana Jones han practicat. Els tractament del paisatge, el de l’encontre amb pobles indígenes i les vivències físiques dels personatges en aquell entorn desconegut, es plantegen al llarg de tot el film amb un respecte absolut.
El film posa sobre la taula dues maneres diferents de veure Àfrica. Així, els dos exploradors protagonistes, Burton i Speek, mantindran davant l’objectiu que volen assolir, actituds diferents. Per a Burton serà un viatge plantejat com la possibilitat d’aprendre i conèixer. Speek, en canvi, voldrà aconseguir ampliar el domini sobre un territori i una població que menysprea. Les seves discrepàncies s’intensificaran a Londres, on els interessos de la comunitat científica els faran enemistar-se definitivament. El film, a més, planteja també qüestions molt interessants com les relacions entre els científics i els mecanismes de dominació.