La historia a través del cine

Seguint una seqüència cronològica que abraça des de l’antiguitat fins a la contemporaneïtat, aquest llibre recull deu pel·lícules històriques i ens les presenta en forma de propostes didàctiques perquè, amb les matisacions i adaptacions pertinents que es vulguin, des de sisè curs de l´educació primària, passant pels quatre cursos de l´educació secundària obligatòria fins al batxillerat, i no oblidant l´educació d´adults i l´educació no formal, podem desplegar-les en la nostra tasca diària amb l´alumnat. Adreçat fonamentalment al professorat que té la voluntat d´introduir el cinema en les seves classes d´història, aquest llibre li ofereix un conjunt de reflexions, orientacions metodològiques i un material didàctic degudament assajat i validat.

Veure més informació