Cine para tener ganas de leer

Es tracta d’un llibre que aborda un dels aspectes estratègics de l’educació d’avui, la lectura i la seva comprensió. A través del cinema i seguint el currículum escolar obligatori, el llibre ofereix recursos i activitats per agilitar i estimular la lectura. Amb especial atenció a la metodologia, l’obra estableix una connexió permanent amb les competències bàsiques.

Les virtuts en l’aprenentatge que desplega el doble anàlisi d’una obra cinematogràfica juntament amb el text de la novel•la o obra de teatre d’on procedeix, són de gran singularitat i riquesa. Tot aquest procés requereix una gran capacitat d’observació deductiva, d’organització lògica, d’imaginació, de domini del discurs argumentatiu, d’habilitat per entendre el treball de síntesi del guió cinematogràfic enfront de l’obra literària completa.

Veure més informació