10 Ideas Clave. Educar en medios de comunicación

Es presenta com una panoràmica ordenada dels principals aspectes que conformen l’educació mediàtica. Es tracta d’un conjunt d’aprenentatges, que comprèn el coneixement de la gramàtica audiovisual, la pràctica de la producció escolar creativa i, especialment, la construcció de la capacitat crítica de l’alumnat en les seves relacions amb tots els mitjans de comunicació. La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Es passa revista a aquests escenaris per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

Veure més informació